مجموعه طراحی و دکوراسیون داخلی بلیسان

بلیسان : پاک چوب اهواز
می 12, 2018
گروه ساختمانی آبان
می 12, 2018
  • وظیفهبازاریابی، فروش، تبلیغات، تولید و طراحی

مشاور برندینگ دکوراسیون داخلی بلیسان

مهندسی مجدد فرآیندهای مجموعه طراحی و دکوراسیون داخلی بلیسان و اعمال تغییرات شامل بازنگری، طراحی مجدد و اجرای تغییرات در بخش های مختلف مجموعه بلیسان:

  • محوطه
  • کارگاه
  • ناهارخوری
  • انبار
  • اداری

1.محوطه مجموعه قبل از بازنگری

1.محوطه مجموعه بعد از بازنگری

 

2.کارگاه

 
 
 

3. انبار مجموعه قبل از رسیدگی

3. انبار مجموعه بعد از رسیدگی

4. سالن ناهارخوری قبل از اجرا

4. سالن ناهارخوری بعد از اجرا

5. اداری