همگامان بارثاوا : مجتمع تجاری مسکونی و گردشگری مهر 1 کوهسنگی مشهد

همگامان بارثاوا : مجتمع تجاری مسکونی و گردشگری مهر 2 کوهسنگی مشهد
می 8, 2018
ایتال فوم – مشهد
می 4, 2018

طراحی سه بعدی 

بعد از اجرا