دندان پزشکی

  • هایگلاس اشیک
  • بدنه ها MDF سفید 4 طرف نوار
  • پشت تمام یونیتها 16MM
  • کارهای قوسMDF خام
  • رنگ پوششی پلی اورتان ترک گنج 300 میکرون
  • صفحه ها سالید سورفیس(کورین) LG
مشتری گرامیکلینیک کاخ
سال ساخت 1399-1398
مدت زمان120 روز
وبسایتwww.navidshamkhani.com

Slide telcatis dream MAKE A CHOICE MAKE A CHOICE

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart
Helen Keller
Night DAY

بهبود وضعیت خواب هر شخص به صورت موثری به سه مورد وابسته است که با کنترل و بهبود آن سه مورد به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. آسایش ، محیط ، زمان‌بندی کلیدهای حل مشکل بیخوابی هر شخصی است.

— Touch your dream

اینکه صبح را چه می‌کنید، در تمام روزتان تاثیر می‌گذارد. عادت‌های‌ هر صبح افراد موفق هم با یکدیگر متفاوت است

 


— Touch your dream
DREAM & & Reality